pl-Dvůr Ostroh, též Ostrov (Sperning)

2020-07-19

Dvůr Ostroh, též Ostrov (Sperning) bývalý panský statek. Prameny uvádějí v roce 1426 malou ves náležící do panství Děvín, později katastrálně příslušící k Svébořicím. Společně s dvorem Medný a Novým Dvorem je v roce 1921 převzat Ministerstvem obrany ČSR a je zde vybudována vojenská hříbárna. Po záboru Sudet v roce 1938 přešel do majetku Velkoněmecké říše. Po skončení války se sem koně nevrátili. V roce 1947 přešlo i toto území do záboru vojenského prostoru Ralsko. Postupně zarůstající ruiny však stále připomínají život v hospodářské usedlosti.