de-Zábělce (Sabelze)

27.11.2019

Zábělce (Sabelce) - původně osada čítající 6 chalup.  Spadala pod správní obec Paloholavy. Místo dnes připomíná pouze pomníček s obrázkem sv. Huberta, najdete ho pod rozložitou lípou, přímo u cyklostezky. Původní základy usedlostí lze dohledat podle zalesnění uprostřed luk. Vznik osady se datuje až po roce 1843 (tehdejší mapy nezaznamenávají žádné usedlosti). Žádné dobové snímky nemáme k dispozici.

Mapa celkové oblasti z roku 1899
Mapa celkové oblasti z roku 1899