de-Výměna zkušeností a transfer know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko

10.01.2020

Termín realizace: 10. Červenec 2015 - 31. Červenec 2016

Partneři: Geopark Sardona, Švýcarsko, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Švýcarsko

Program: Projekt je podpořen grantem z  Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce. Projekt byl podpořen Libereckým krajem. 

Hlavním cílem projektu je výměna a přenos zkušeností, dobré praxe a know-how ze Švýcarska do České republiky. Zkušenosti a know-how švýcarských expertů budou využity pro zpracování resp. rozpracování zásadních strategických a koncepčních dokumentů pro trvale udržitelný rozvoj území geoparku. Bude se jednat o zpracování Strategie pro interpretaci hodnot území Geoparku Ralsko a o aktualizaci Nominační dokumentace Geoparku Ralsko v kapitolách týkajících se managementu a rozvoje organizace Geoparku Ralsko, získávání dat (mapování geotopů a nástroje GIS), destinačního managementu a koncepce šetrné turistiky a spolupráce s místní komunitou a klíčovými aktéry.

Dalším cílem projektu je posílení stávajícího partnerství mezi Libereckým krajem a Kantonem St. Gallen a jeho rozšíření o oboustranně přínosné a dlouhodobé partnerství mezi švýcarským Geoparkem Sardona a Geoparkem Ralsko, potažmo Sítí geoparků ČR.

Vzdělávací aktivity:

  • ÚVODNÍ KONFERENCE K PROJEKTU, 6. 8. 2015, HOTEL PORT DOKSY - fotogalerie
  • STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA, 11. 10. - 14. 10. 2015 - fotogalerie
  • WORKSHOP INTERPRETACE HODNOT V ÚZEMÍ A TVORBA PRODUKTŮ ŠETRNÉHO TURISMU, 30. 11. - 1. 12. 2015 - fotogalerie

  • ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K PROJEKTU - GEOADVENTURES - MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - 27. 5. 2016 - fotogalerie