O partnerech

Děkujeme našim partnerům a sponzorům za spolupráci a podporu Národního geoparku Ralsko.

 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 • AOPK - Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj
 • AOPK - Regionální pracoviště Liberecko
 • Liberecký kraj
 • Město Ralsko
 • Obec Hamr na Jezeře
 • Muzeum vystěhovalectví do Brazílie, Náhlov
 • Vlastivědné muzeum v České Lípě
 • Krajská vědecká knihovna v Liberci
 • Spolek historie Mimoňska
 • LAG Podralsko
 • Česká geologická služba
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Geopark Sardona, Švýcarsko
 • UNESCO Globální geopark Magma, Norsko
 • UNESCO Globální geopark Muskauer Faltenbogen, Německo
 • UNESCO Globální geopark Reykjanes, Island
 • Hochschule für Technik, Rapperswil, Švýcarsko
 • Hillersche Villa gGmbH, Zittau, Německo

SPONZOŘI NÁRODNÍHO GEOPARKU RALSKO

Děkujeme za finanční podporu našich aktivit:

 • 3L studio s.r.o.
 • Valbek spol. s.r.o.
 • Lothario a.s.
 • KV Final s.r.o.
 • Praktik systém s.r.o.